Kontakt

Stowarzyszenie  Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Paw. B. pokój  065, tel. 12 293 7494