Kontakt

Stowarzyszenie  Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie, ul. Rakowicka 27. paw. A. pokój  216. tel. 12 293 5287 lub 12 293 74 94