Ogłoszenia


Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 14 grudnia 2017 /czwartek/ na godz. 16.30 do sali 054 w paw. B.

Porządek zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania,
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów UEK,
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad i wyborów,
 6. Srawozdanie ustępujących Władz:
  • Zarządu Stowarzyszenia
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu Koleżeńskiego
 7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i działalnością na następną kadencje,
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 9. Wybory:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • Sądu Koleżeńskiego,
  • Komisji Rewizyjnej,
 10. Ogłoszenie wyników wyborów,
 11. Ukonstytuowanie się poszczególnych władz Stowarzyszenia,
 12. Zakończenie obrad.

Regulamin obrad i wyborów wyłożone będą do wglądu od 30 listopada 2017 do 14 grudnia 2017 w pokoju 065, paw.B w godz. 11.00 – 13.00.


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o u regulowanie składek członkowskich, wpłacając 10 zł rocznie na konto naszego Stowarzyszenia:

nr: PKO BP 48 1020 2892 0000 5702 0149 3824

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK

Kraków, styczeń 2012.


Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do Strefy Absolwenta UEK. To portal przygotowany specjalnie dla absolwentów UEK. Należy zarejestrować się na: www.absolwenci.uek.krakow.pl. Daje to możliwość przesyłania bieżących informacji o wydarzeniach i życiu naszej Uczelni.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie informuje, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność i zobowiązania stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", jak również nigdy nie upoważnial w/w Stowarzyszenia do występowania w jego imieniu.