Ogłoszenia


Informacja

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w trakcie którego:

 1. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków nadało godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Absolwentów Panu Prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu
 2. przyjęto sprawozdanie ustępujących Władz Stowarzyszenia: Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego i w ślad za tym udzielono absolutorium ustępującemu  Zarządowi
 3. wybrano  nowe  Władze  Stowarzyszenia:
 • Zarząd:
  • dr Jolanta Juza - Prezes
  • dr  Marzena Piszczek - I-szy Wiceprezes
  • prof.UEK dr hab. Maria Płonka - Wiceprezes
  • prof.UEK dr hab. Robert Włodarczyk - Wiceprezes
  • dr Piotr Hadrian - Skarbnik
  • mgr Halina  Wojtal-Lubińska - Sekretarz
  • prof.UEK dr hab. Piotr Buła - Członek
  • dr Magdalena Dołhasz - Członek
  • dr Małgorzata Kosała - Członek
  • dr Krzysztof Machaczka - Członek
  • dr hab. Barbara Siuta-Tokarska - Członek
 • Komisję Rewizyjną:
  • dr Halina Smutek - Przewodnicząca
  • mgr Elżbieta Braś
  • mgr Bernadeta Mojecka
 • Sąd Koleżeński:
  • prof. UEK dr hab. Jarosław Kaczmarek
  • dr Małgorzata Machaczka
  • dr Tomasz Rojek

 


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o u regulowanie składek członkowskich, wpłacając 10 zł rocznie a począwszy od roku 2018 30 zł na konto naszego Stowarzyszenia:
Alior Bank nr.: 73 2490 0005 0000 4530 1336 6629

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK


Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do Strefy Absolwenta UEK. To portal przygotowany specjalnie dla absolwentów UEK. Należy zarejestrować się na: www.absolwenci.uek.krakow.pl. Daje to możliwość przesyłania bieżących informacji o wydarzeniach i życiu naszej Uczelni.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie informuje, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność i zobowiązania stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", jak również nigdy nie upoważnial w/w Stowarzyszenia do występowania w jego imieniu.