Ogłoszenia


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na wycieczkę do Ziemi Świętej. Szczegóły znajdują się w następujących załącznikach:Ziemia Święta i Ziemia święta w 10 dni.


Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o u regulowanie składek członkowskich, wpłacając 10 zł rocznie na konto naszego Stowarzyszenia:

nr: PKO BP 48 1020 2892 0000 5702 0149 3824

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UEK

Kraków, styczeń 2012.


Zapraszamy wszystkich naszych absolwentów do Strefy Absolwenta UEK. To portal przygotowany specjalnie dla absolwentów UEK. Należy zarejestrować się na: www.absolwenci.uek.krakow.pl. Daje to możliwość przesyłania bieżących informacji o wydarzeniach i życiu naszej Uczelni.


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie informuje, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność i zobowiązania stowarzyszenia o nazwie "Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", jak również nigdy nie upoważnial w/w Stowarzyszenia do występowania w jego imieniu.