O nas

Ogólnym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest szeroko pojęta organizacja różnych przedsięwzięć, zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i towarzyskim, których głównym celem jest integracja absolwentów i sympatyków naszej Uczelni. Wśród działań można m.in. wymienić utrzymanie łączności pomiędzy Uniwersytetem a członkami stowarzyszenia, organizowanie współpracy naukowej członków z Uniwersytetem i inicjowanie kontaktów kulturalno-towarzyskich wszystkich absolwentów Uczelni.

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest organizacją społeczną. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut

NIP: 676-10-84-947

Regon: 351057436

Siedziba: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, Paw. B, pokój 065