Cele

Główną ideą Stowarzyszenia jest organizacja i współorganizacja przedsięwzięć integrujących środowisko absolwentów Akademii o charakterze edukacyjnym oraz towarzyskim.

Wśród celów Stowarzyszenia wyróżnia się:

  • Utrzymanie wzajemnej łączności z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz pomiędzy członkami stowarzyszenia.
  • Współdziałanie z Uczelnią w ugruntowywaniu pozycji ekonomisty w życiu społeczno-gospodarczym i w obronie zawodu ekonomisty.
  • Utrzymywanie łączności nauki z praktyką w zakresie życia społeczno-gospodarczego,
  • Inicjowanie współpracy naukowej członków z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
  • Organizowanie współżycia kulturalno-towarzyskiego wszystkich absolwentów b. Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, b. Akademii Handlowej w Krakowie, b. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, b. Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.