Władze

Walne Zebranie 
Zarząd 
Komisja Rewizyjna 
Sąd Koleżeński

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu rozdzielają funkcje między sobą zwykłą większością głosów. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą prezes, trzej zastępcy, sekretarz, skarbnik i trzej do dziewięciu członków zarządu.


Władze Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie (2017-2021)

Zarząd

dr Jolanta Juza - Prezes
dr  Marzena Piszczek - I-szy Wiceprezes
prof.UEK dr hab. Maria Płonka - Wiceprezes
prof.UEK dr hab. Robert Włodarczyk - Wiceprezes
dr Piotr Hadrian - Skarbnik
mgr Halina  Wojtal-Lubińska - Sekretarz
prof.UEK dr hab. Piotr Buła - Członek
dr Magdalena Dołhasz - Członek
dr Małgorzata Kosała - Członek
dr Krzysztof Machaczka - Członek
dr hab. Barbara Siuta-Tokarska - Członek

Komisja Rewizyjna

dr Halina Smutek - Przewodnicząca
mgr Elżbieta Braś - Z-ca Przewodniczącej
mgr Bernadeta Mojecka - Sekretarz

Sąd Koleżeński

prof. UEK dr hab. Jarosław Kaczmarek - Przewodniczący
dr Małgorzata Machaczka - Członek
dr Tomasz Rojek - Członek


Byli prezesi Stowarzyszenia Absolwentów UEK

prof. Wiesław Nalepa (oficjalnie od 1969 r. do 1981 r.) 
prof. Krystyna Rajzer (od 1981 r. do 1986 r.) 
prof. Andrzej Szromnik (od 1986 r. do 2009 r.)
prof. Anna Czubała (od 2009 r. do 2013 r.)
dr Leszek Strzembicki (od 2013 do 2017 r.)