Władze

Walne Zebranie 
Zarząd 
Komisja Rewizyjna 
Sąd Koleżeński

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres 4 lat spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu rozdzielają funkcje między sobą zwykłą większością głosów. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą prezes, trzej zastępcy, sekretarz, skarbnik i trzej do dziewięciu członków zarządu.


Władze Stowarzyszenia Absolwentów UEK w Krakowie (2013-2017)

Zarząd

Dr Leszek STRZEMBICKI - Pezes
Prof. UEK dr hab. Jadwiga BERBEKA - I Wiceprezes
Mgr Jan BĄCZEK - Wiceprezes
Dr Jolanta JUZA - Wiceprezes
Dr Piotr HADRIAN - Sarbnik
Mgr Halina WOJTAL-LUBIŃSKA - Sekretarz
Mgr Jan BANACHOWICZ - Członek 
Mgr Józef BAŁUCKI - Członek
Mgr Wojciech KOCZYŃSKI - Członek
Dr Jarosław PLICHTA - Członek

Komisja Rewizyjna

Dr Kazimierz BAŚCIK - Przewodniczący
Mgr Jolant OCHAŁ - Z-ca Przewodniczącego
Mgr Iryna MANCZAK - Sekretarz

Sąd Koleżeński

Dr hab. Jarosław KACZMAREK - Przewodniczący
Mgr Karolina ORZEŁ - Członek
Dr Tomasz ROJEK - Członek


Byli prezesi Stowarzyszenia Absolwentów UEK

Prof. Wiesław Nalepa (oficjalnie od 1969 r. do 1981 r.) 
Prof. Krystyna Rajzer (od 1981 r. do 1986 r.) 
Prof. Andrzej Szromnik (od 1986 r. do 2009 r.)
Prof. Anna Czubała (od. 2009 r. do 2013 r.)