Członkostwo

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenie Absolwentów UEK może być:

a) każdy absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
b) każdy absolwent b. Akademii Ekonomicznej w Krakowie . Wyższego Studium Handlowego w Krakowie, b. Akademii Handlowej w Krakowie, b. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na pisemnej deklaracji. 

Aby stać się Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów UEK należy:

  • wypełnić deklarację i przesłać pocztą lub złożyć w biurze Stowarzyszenia
  • dokonać symbolicznej wpłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości 20 zł - tytułem wpisowe, 30 zł - tytułem opłata roczna, nr konta: PKO BP S.A., 48 1020 2892 0000 5702 0149 3824.
  • Kontakt

  • Halina Wojtal-Lubińska
  • e-mail: lubinskh@uek.krakow.pl
  • tel. 012/ 293 52 87